• Winterbenefiet 2017 18 banner formaat
  • Palestina banner formaat
  • Broodproject website banner
  • website banner Rohingha
  • Banner Fidjatoe elsaim Kaffaarat yamien 2017 nieuwe site

 

Steun Stichting S.O.S. nu!

Help Stichting S.O.S. om het leed van slachtoffers van oorlogen, burgeroorlogen en armoede te verzachten.
Dit proberen wij te realiseren in samenwerking met moskeeën en instanties voor humanitaire ontwikkeling.

Inzamelpunten
NL & BE

Geef jouw kleding af
bij één van de inzamelpunten.
Dit ten behoeve van de Syrische slachtoffers.
Help mee»

Wordt een drager

Middels diverse projecten
trachten wij behoeftigen
en slachtoffers te helpen.
Wordt nu drager»

Sponsor een weeskind

Door uw steun neemt u
een grote zorg af van
een weeskind.
Sponsor nu »

Stichting SOS helpt namens u.

Samen met u kunnen we mensen in crisisgebieden helpen aan water, medische zorg en warme kleding
en hen de kans geven hun ervaringen te verwerken. Kom in actie, want iedere euro maakt het verschil!