“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa’(zuivere monotheïsten). En (ook) het gebed te verrichten en de Zakaat af te staan en dat is de rechte godsdienst.”(al-Bayyinah: 5)

Wilt u dit project sponsoren?

Vult u het onderstaande formulier correct in

Wanneer ben ik verplicht om Zakaat (armenbelasting) over mijn bezittingen te betalen?

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden, alvorens men verplicht is Zakaat af te dragen. Deze zijn:

1. De persoon moet moslim zijn;
2. Hij moet een vrije persoon zijn (geen slaaf);
3. Zijn bezit moet an-Nisaab (het drempelbedrag) bereikt hebben;
4. Dit bezit moet boven de Nisaab gebleven zijn;
5. Het verstrijken van een Islamitisch jaar, behalve als het gaat om gewassen.

 

Wanneer u aan deze voorwaardes voldoet hoort u Zakaat El-Maal te betalen. Het drempelbedrag = 85 gram  24 karaat goud. Als men dit bereikt heeft dan heeft hij de nisaab bereikt. Als het bedrag dus een jaar(islamitisch jaar) lang boven dit drempelbedrag gebleven is dan hoort hij/zij Zakaat te betalen over dit bedrag. Hij hoort dan 2,5% van het totale bedrag uit te geven.

Tijdens de Ramadan van 2017 heeft Stichting SOS een bedrag van €15.000,- aan Zakat el-Maal onder de behoeftige van Elgoetah(wijk in Damascus, Syrië) verdeeld. Bekijk de beelden hieronder.

 

SOS-Stichting geeft zakaat Almaal in Syrië uit aan de behoeftige. Sinds kort geven wij ook Zakaat el-Maal uit in Somalië daar waar de hulp ook hard nodig is.

Bekijk het filmpje voor meer info:

Stichting SOS heeft Zakaat Al-Maal eerder uitgegeven aan project basisschool Al-Huda.

Voor meer info neemt u contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan de website vermeld.

Hieronder kan men de Zakaat berekenen die hij/zij dient te betalen over zijn/haar vermogen. Let wel op dat deze calculator ook onder het drempelbedrag berekent wat niet van toepassing is bij Zakaat El-Maal. Kijk daarom eerst wat het drempelbedrag is en bereken daarna de Zakaat hier.