SOS Stichting


Stichting S.O.S.

Stichting S.O.S. is een liefdadigheidsstichtring die opgericht is door moslims in Nederland. Het doel van Stichting S.O.S. is om het leed van slachtoffers van (burger)oorlogen en armoede te verzachten. Stichting S.O.S. bied hulp in Nederland en in het buitenland door middel van het opzetten van verschillende projecten in het betreffende land en het verstrekken van medicijnen, voedselpakketten, tenten, dekens en nog veel meer. In samenwerking met moskeeën en instanties voor humanitaire ontwikkeling doen wij ons best om onze doelen te realiseren. Hiervoor heeft Stichting S.O.S. natuurlijk ook uw hulp nodig.