”Allaah heeft jullie hiervoor (in de plaats) twee betere dagen gegeven (als feestdagen) : de dag van Al Fitr & de dag van Al Adha.”

Offerdier Syrië 2015

Toen de profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam van Mekka naar Medina emigreerde, hadden de mensen daar jaarlijks meerdere feesten. De profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam zei toen: ”Allaah heeft jullie hiervoor (in de plaats) twee betere dagen gegeven (als feestdagen) : de dag van Al Fitr & de dag van Al Adha.”

Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren. Jammer genoeg is het voor vele moslims in Syrië niet mogelijk om zelf te offeren. Om deze reden hebben wij een online benefiet gehouden. De stad waar het vlees is uitgedeeld heet ElGhoetah. De leefomstandigheden van de mensen daar zijn niet fijn. De stad is sinds 2012 omsingeld. Hierdoor zijn de producten in de stad erg duur en moeilijk verkrijgbaar.

Wat is er gebeurd?

53 offerdieren uitgedeeld aan onze zeer behoeftige broeders en zuster in El-Goetah in Syrië.
Weet dat vlees wellicht niet verkrijgbaar. En dat daarmee de degene die doneert aan dit project ervoor zorgt dat deze mensen extra blij gemaakt worden. Wat een grote gunst is!

Moge Allaah de donateurs rijkelijk belonen en het van ons allen accepteren.

Samen staan we sterk!