Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren.

Toen de profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam van Mekka naar Medina emigreerde, hadden de mensen daar jaarlijks meerdere feesten. De profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam zei toen: ”Allaah heeft jullie hiervoor (in de plaats) twee betere dagen gegeven (als feestdagen) : de dag van Al Fitr & de dag van Al Adha.”

 

 

Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren. Jammer genoeg is het voor vele moslims in Syrië niet mogelijk om zelf te offeren. Om deze reden zamelen wij in voor deze zeer behoeftige mensen in dit gebied die na Allaah weinig tot niks hebben zonder jullie donaties. Het gebied waar het vlees zal worden uitgedeeld heet ElGhoetah. Dit ligt aan de rand van Damascus. De leefomstandigheden van de mensen hier zijn niet fijn. Het gebied is al vier jaar omsingeld. Hierdoor zijn de producten in de stad erg duur en is het voedsel beperkt laat staan het vlees.

Stichting SOS heeft met de wil van Allaah een benefiet op vrijdag 9 September, zaterdag 10 September en zondag 11 September gehouden ten behoeve van onze behoeftige broeders en zusters in Syrië.

Elk offer bedroeg €221-. 

Alhamdoelilah met de wil van Allaah hebben wij samen met jullie een bedrag ingezameld voor 70 offerdieren in het omsingelde gebied El-Goetah.

Wij danken Allaah op de eerste plaats. Vervolgens de donateurs die dit hebben mogelijk gemaakt middels de donaties.

Wij vragen Allaah de toestand van onze broeders en zusters makkelijk te maken en ze uit deze situatie te redden.

Moge Allaah het van ons allen accepteren!

Offerdier Syrië 2016 El-Goetah

Hieronder kan je het project Offerdier van 2013, 2014 en 2015 bekijken.

 

 

Samen staan we sterk!