Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren.

Offerdier Gaza Palestina

Toen de profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam van Mekka naar Medina emigreerde, hadden de mensen daar jaarlijks meerdere feesten. De profeet Salla Allaahoe 3alayhi wa sallam zei toen: ”Allaah heeft jullie hiervoor (in de plaats) twee betere dagen gegeven (als feestdagen) : de dag van Al Fitr & de dag van Al Adha.”

Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren. Jammer genoeg is het voor vele moslims in Gaza niet mogelijk om zelf te offeren. Gaza wat al heel lang omsingeld is door de Israëlische bezettingen heeft er voor gezorgd dat de mensen daar onder zeer moeilijke omstandigheden leven. Vele van hen bezitten hun dagelijks brood niet, waardoor vlees al helemaal moeilijk te bekostigen is. Stichting SOS wilde daarom met de wil van Allaah offerfeest 2016 vreugde en blijdschap verzorgen aan onze arme broeders en zusters in Gaza Palestina.

Een offerdier in Gaza bedraagt €350,-. dit vanwege de Israëlische blokkade.

De Profeet (salallahu alayhi wasalam) heeft gezegd:

“Er zijn geen dagen waarop goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen (de 10 dagen van Dhul Hijjah)”

Stichting SOS i.s.m. Stichting Rizq is daarom een inzameling gestart voor dit project.

Met de wil van Allaah hebben wij een bedrag van €2800,- ingezameld wat goed is voor 8 offers in Gaza.  Wij bedanken Allaah en vervolgens de donateurs voor hun inzet.

Moge Allaah het van ons accepteren en moge Allaah onze broeders broeders en zusters verlossen van alle ellende die zij meemaken.


 

Samen staan we sterk