Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren.

Offerdier Somalië 2017

Op de tiende dag van de maand Dhoel Hiddjah is het Ied oel Adha, het offerfeest.
Ied oel Adha kenmerkt zich door het offeren. Jammer genoeg is het voor vele moslims in Somalië niet mogelijk om zelf te offeren. Het land kampt al langere tijd met extreme droogte, te kort aan drinkwater waardoor mens en vee hierdoor gestorven zijn. Om deze reden zamelen wij in voor deze zeer behoeftige mensen. De leefomstandigheden van de mensen hier zijn zeer ongunstig.

Één offerschaap (45Kg) bedraagt €76-.

Het vlees zal worden uitgedeeld aan de meest behoeftige mensen in Somalië en slachtoffers van de droogte. Meestal zijn dit vluchtelingen.

Wij vragen Allaah de toestand van onze broeders en zusters makkelijk te maken en ze uit deze situatie te redden.

Moge Allaah het van ons allen accepteren!

Bekijk de beelden van vorig jaar door hier te klikken.

Samen staan we sterk!