Het drinken van schoon drinkwater behoort tot de basisbehoefte van de mens. Een persoon is niet in staat om te overleven zonder water.

 

Project Waterput

Het drinken van schoon drinkwater behoort tot de basisbehoefte van de mens. Een persoon is niet in staat om te overleven zonder water. Schoon drinkwater is van levensbelang. Het drinken van vervuild drinkwater heeft als gevolg dat bacteriën, virussen en amoeben verspreid worden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mens en kan ziektes zoals tyfus en cholera veroorzaken.

Water wordt niet slechts gebruikt om te drinken. Het wordt gebruikt om voedsel te bereiden, om kleding te wassen en om te douchen. We kunnen zeggen dat zonder water maar heel erg weinig mogelijk is.

Door de oorlog in Syrië is er in verschillende plaatsen een groot gebrek aan schoon (drink)water. De gevechten hebben als gevolg gehad dat vele waterinstallaties kapot zijn gemaakt. Hierdoor heeft een groot aantal mensen geen tot weinig toegang tot schoon drinkwater. Om water te halen moeten vele Syriërs een grote afstand afleggen.

Stichting S.O.S. is om deze redenen in verschillende steden/dorpen in Syrië druk op zoek naar plaatsen waar waterputten geslagen kunnen worden. Afhankelijk van de plaats en de diepte van waterputten, kunnen de prijzen variëren van €2000,- per put tot €10.000,- per put.

Momenteel worden er twee waterputten aangelegd in de stad Elghoetah. De inwoners van deze stad leggen nu nog een lange afstand af om schoon (drink)water te verkrijgen. Door middel van het aanleggen van deze waterputten zal dat niet meer nodig zijn. Uw donatie is hard nodig bij het aanleggen van de waterputten! De kosten van deze twee waterputten zijn 2900 dollar wat overeenkomt met ongeveer 2350 euro

U kunt voor dit project blijven doneren want er zullen nog vele andere waterputten volgen inchAllah!!!

Waterput 1

Waterput 2